COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării: 29.08.2018

Anunț începere proiect “Linie de productie pahare PET”

Proiectul „Linie de producţie pahare PET”, cod MySMIS 111670, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SIBA PACKAGING SRL și are o valoare totală de 8.431.916,39 lei, din care 4.516.653,43 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 10.01.2017 – 31.03.2019. Obiectivul general al proiectului este: Cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. SIBA PACKAGING S.R.L. – pe piata ambalajelor din material plastic, prin achizitia de utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii de fabricare a paharelor de unica folosinta din plastic.